استفاده‌ی تروریست‌ها از پهپاد عمود پرواز در سوریه

ویدیو نشان می دهد که استفاده ی تروریست ها از پهپاد عمود پرواز در سوریه چه دامنه ای دارد و به چه رونقی رسیده است. در این ویدیو تروریست ها ضمن تصویر برداری، از پهپاد عمود پرواز (مولتی روتور) خود برای دیده بانی آتش نیز استفاده می نمایند.