استفاده تسلیحاتی از پهپاد عمودپرواز

در این ویدئو می توان مولتی روتوری را مشاهده کرد که به مسلسل مسلح شده است. فن آوری استفاده شده در مولتی روتور، مخصوصاً در قابلیت تغییر صفحه ی هر روتور به خلبان اجازه می دهد بدون تغییر مکان مولتی روتور، صفحه ی اصلی پرنده زوایای مختلفی بگیرد.

البته این ویدیو از چاشنی جلوه‌های ویژه بهره برده است.