توانایی‌های تخصصی

توانمندی طراحی و نصب انواع محموله‌های شناسایی (دید در روز و شب) و تسلیحاتی روی انواع پهپاد‌ها

طراحی و ساخت انواع پهپاد عمودپرواز و زیرسامانه‌های لازم

آموزش خلبان، مهندسان ارتباطات و پرواز و آموزش‌های فنی و تخصصی مرتبط با محصولات شرکت

اجرای انواع عملیات تصویربرداری هوایی، نقشه‌برداری و پایش تخصصی

طراحی، نصب و به کارگیری انواع لینک دیجیتال داده و تصویر با برد تا ۱۰۰ کیلومتر

طراحی و ساخت تجهیزات پشتیبانی زمینی (ایستگاه زمینی) برای پرنده‌های بدون سرنشین

  • مناسب برای نصب در مراکز ثابت یا اتومبیل‌ها
  • قابل حمل توسط یک نفر

تحقیق و توسعه

تحلیل عوامل مؤثر بر مداومت پروازی بالگرد‌های الکتریکی

ساخت و استفاده از خلبان خودکار بومی رهیاب

طراحی، ساخت و استفاده‌ی عملیاتی از سامانه‌ی تعقیب‌گر آنتن

تحلیل کامل ملخ کامپوزیتی بالگرد و ساخت انواع آن در داخل کشور

ساخت دستگاه آزمون بالگردهای بدون سرنشین به صورت مهار شده با ۵ درجه آزادی

ساخت دستگاه آزمون روتور اصلی بالگرد برای استخراج نیروها و ممان های حاصل از روتور و توان مصرفی آن در دورها و زوایای حمله مختلف