محموله اپتیکی دیده‌بان۱

دوربین دید مریی با کیفیت Full HD

ارتقا و تجهیز به سنسور حرارتی

سبک (۷۰۰ گرم) و قابل نصب بر روی انواع بالگردها و هواپیماها

زوم ۴۸ برابر بدون افت کیفیت

عکاسی با کیفیت ۲۰ مگاپیکسل

ارتباط همزمان با ایستگاه زمینی

پایدارسازی جایروسكوپي در سه محور

قفل (Lock) و تعقیب (Track)

تصاویر بدون نویز و ارتعاش