خلبان خودکار رهیاب

پرواز کاملاً خودکار با امكان برنامه ریزی مسیر قبل و حین پرواز

امکان تعیین مسیر (Waypoint) قبل و حین پرواز

کنترل ارتفاع از سطح دریا و منطقه

بازگشت خودکار به نقطه خانه در شرایط اضطراری مثل از دست رفتن ارتباط رادیو

سیستم ممانعت از برخورد

سیستم حرکت به همراه ایستگاه زمیني متحرک (Moving Home)

ایستگاه زمینی قابل حمل

 مجهز به نمایشگر با ابعاد ۱۰.۲ اینچ و Sun Readable

قابل حمل توسط یك نفر

تجمیع شده با رادیو کنترلر

دارای کامپیوتر صنعتي مرکزی با توان پردازش بالا 

 دارای باتری داخلي و قابلیت تأمین برق از منبع بیروني به صورت همزمان