لیبرتی محصول شرکت PAL-V

اولین نمونه ارائه شده از ماشین پرنده

ماشین پرنده نوعی پهپاد عمود پرواز