پهپاد فیسبوک برای ارائه‌ی دسترسی جهانی به اینترنت، در حال تکمیل پروازهای آزمایشی

استفاده از پهپاد برای حفاطت از حیوانات در حال انقراض

اوّلین اتومبیل پرنده تجاری با قیمت ۳۹۹ هزار دلار به فروش می‌رسد

ساقط شدن پهپاد عمودپرواز تروریست‌‌ها توسط بسیج مردمی عراق

حمله‌ی عقاب به پهپاد