ماشین پرنده شرکت PAl-V

نمونه اولیه ماشین پرنده شرکت PAL-V

ماشین پرنده گونه‌ای مولتی روتور عمود پرواز با کاربردهای وسیع