تکنولوژی نباید ترسناک باشد

شرکت مشهور خودروسازی AUDI در این تبلیغ عجیب خود با بهره گیری از فیلم پرندگان آلفرد هیچکاک و با گوشه زدن به طرح رساندن بار با پهپاد شرکت AMAZON ضمن ترسناک خواندن پیشرفت سریع مولتی روتور ها امکانات اتومبیل جدید خود و در اصل آرامش خاطر ناشی از داشتن آن را به رخ مخاطبان کشیده است.