مولتی روتور با سرنشین شرکت e-volo

شرکت e-volo از مدت‌ها قبل روی طراحی و ساخت مولتی روتور های با سرنشین کار کرده است. در نهایت این شرکت توانسته با استفاده از فنآوری پیل سوختی مولتی روتوری بسازد که بتواند مداومت پرواز ۴۵ دقیقه را برای دو نفر تأمین کند.