پهپادهای هوشمند اینتل

پهپادهای عمودپرواز با قابلیت عدم برخورد تا حدی که انسان‌ها می توانند آن‌ها را به هم پاس‌کاری کنند! این پهپادها از پردازنده‌های اینتل بهره می‌برند. البته شرکت سازنده‌ی خود آن‌ها شرکت دیگری است. از منظر فن آوری به کار گرفته شده، پهپاد‌ها خیلی خاص و متمایز نیستند، امّا نقطه‌ی قوت همه‌ی آنها امکان عدم برخورد و خود مختاری کامل آن‌ها است.