پهپاد فیسبوک

شمایی از مولتی روتور فیسبوک در آسمان

مولتی روتور فیس بوک