«دقت» رهاورد فناوری در عمق طبیعت!

کشاورزی دقیق

کشاورزی دقیق (Precision Agriculture) یک مفهوم جدید در کشاورزی است و مبنای آن تشخیص و تمیز ناهمگونی‌های زمین‌های زراعی است. یکی از دلایل رشد کشاورزی دقیق در میان دانشمندان و کشاورزان، پیشرفت تکنولوژی در زمینه‌های مختلف از جمله تعیین مختصات جغرافیایی (GPS)، حسگرها، عکسهای هوایی یا ماهواره‌ای (سنجش از دور) و تجهیزات مدیریت اطلاعات جغرافیایی است. به این ترتیب پس از جمع‌آوری اطلاعات، محاسبات و ارزیابی‌های دقیقی در حوزه‌های مختلف انجام می‌گیرد؛ از جمله سنجش مقدار مواد مغذی خاک، گسترش آفت‌ها، بیماری‌ها و علف‌های هرز در سطح مزرعه، تصمیم‌گیری در مورد موعد فعالیتها و همچنین پیش‌بینی مقدار عملکرد. امروزه در کشاورزی دقیق توجه ویژه‌ای به تکنیک‌های سنجش از راه دور می‌شود و نقش پهپادها در این حوزه غیر قابل انکار است. در ادامه تکنیک‌های سنجش از راه دور را دقیقتر بررسی می‌کنیم.

سنجش از راه دور

سنجش از دور شامل اندازه‌گیری و ثبت انرژی بازتابی از سطح زمین و جو پیرامون آن از نقطه‌ای بالاتر از سطح زمین است. پرتوهای بازتابی که از نوع امواج الکترومغناطیس هستند، می‌توانند دارای منابع گوناگونی همانند پرتوهای خورشیدی، پرتوهای حرارتی اجسام یا حتی پرتوهای مصنوعی باشند. سهم بازتاب شده و سهم جذب شده‌ی انرژی الکترومغناطیس، برای مواد گوناگون متفاوت است. با اندازه‌گیری مقدار انرژی الکترومغناطیس بازتابی یا تابش شده و مقایسه‌ی آن با منحنی‌های بازتاب طیفی مواد معین، می‌توان اطلاعاتی را از سطح خشکی‌ها و دریاها به دست آورد. پرتوهای بازتابیده از اجسام روی سطح زمین، توسط سنجنده‌ها به صورت قابل نمایش و پردازش، ثبت و ذخیره می‌شوند.

به لحاظ تاریخی، حسگرها و زیرسامانه‌ها پیش‌تر توسعه یافته بودند منتها بخش عمده‌ی تکنیکهای سنجش از راه دور در کشاورزی دقیق در گرو ابداع، بهینه‌سازی سامانه‌های حامل است. به همین خاطر تا دو دهه‌ی پیش، این روش گسترش عمومی پیدا نکرده بود. توانایی محدود در عکسبرداری روزانه، عدم وضوح تصاویر، کاهش شدید کیفیت تصاویر در ش