حمله‌ی عقاب به پهپاد

حضور فاتح آسمان شریف در دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری و نمایشگاه فناوری‌های نوین شهری