گزارشی از قابلیت‌های هدهد۳ با محموله‌ی اپتیکی حرارتی