اوّلین اتومبیل پرنده تجاری با قیمت ۳۹۹ هزار دلار به فروش می‌رسد