فیلم برداری و عکسبرداری هوایی

برای تمام مقاصدی که فیلم برداری و عکس برداری هوایی نیاز دارند، استفاده از پهپادهای عمودپرواز تصاویری با کیفیت بالا و لرزش کم ارائه می‌کند.

نقشه برداری

عکس‌های هوایی با کیفیت و دقیقی که به کمک پهپادها به سهولت و با هزینه‌ی کم قابل تهیه هستند اساس نقشه برداری، مگنتومتری، رادیومتری، ثقل سنجی و اکتشاف معادن را می‌سازند. تهیه‌ی عکس‌های هوایی با بالگرد‌های سرنشین دار پرمخاطره و پرهزینه است از این رو استفاده از انواع پرنده‌های بدون سرنشین رواج شایانی یافته است.

فتوگرامتری

فتوگرامتری بعنوان دانش و فناوری استخراج اطلاعات مربوط به زمین و محیط پیرامون آن از تصاویر گرفته‌شده یا حسگرهای دیگر یکی از فناورانه‌ترین عرصه‌های بکارگیری پهپادها است. زیرا دقت در تهیه تصاویر یکی از بارزترین معیارها برای انجام این قبیل پروژه‌ها است و آنچه علاوه بر پرنده‌های بدون سرنشین در این زمینه مجال بروز پیدا می‌کند، بکارگیری گیمبال مناسب برای دمپینگ لرزش و ارتعاشات پرنده به دوربین و محموله‌ی اپتیکی است.(خاصه در زوم‌های بالا) و پرواضح است که این امکانات در بهره‌گیری از بالگردها و هواپیماهای باسرنشین صعب و پر هزینه است.

حوزه‌ی شهری

در تمامی پروژه‌های عمران شهری نیاز به تصاویر هوایی برای رصد سرعت رشد و تهیه‌ی گزارش‌های رسانه‌ای وجود دارد. در تعیین حریم شهرها و تهیه‌ی نقشه‌ها نیز استفاده از تصاویر هوایی موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه است. بهترین و ایمن ترین راه موجود برای تهیه‌ی این تصاویر استفاده از پهپادهاست.

در پایش پیشرفت پروژه‌ها نیز استفاده از آنها برای به دست آوردن تصاویر هوایی اقدامی سریع و کم هزینه است.