تحویل بار با مولتی روتور

شرکت آمازون در این ویدیو نشان داد که بنا دارد با استفاده از پهپاد پروژه‌ی تحویل فوق سریع کالا را پیگیری نماید. از زمان انتشار این ویدیو بیش از یکسال می گذرد. بعد از این ویدیو، موضوع تحویل بار، دارو و حتی پیتزا در مکان‌های مختلف دنیا توسط گروه های مختلف در سطوح مختلف پیگیری شد. برخی حتی این موضوع را مورد تمسخر قرار دادند.

بعدتر FAA تحویل بار با پهپاد را در ایالات متحده ممنوع کرد. این امر برای Amazon Prime یک شوک بود. آمازون کوشید آزمایش‌های خود را خارج از ایالات متحده پی بگیرد. مذاکرات آمازون با FAA در نهایت FAA را متقاعد ساخت تا برای تحقیقات آمازون در این زمینه، مجوز صادر نماید.

موضوع تحویل بار به یکی از داغ ترین موضوعات استفاده از پهپادها تبدیل شده است.