حضور شرکت فاتح آسمان شریف در نمایشگاه «هم‌افزایی دولت، صنعت، دانشگاه»

شرکت فاتح آسمان شریف در روزهای ۱۷ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۳، در نمایشگاه هم‌افزایی دولت، صنعت، دانشگاه شرکت کرد. در این نمایشگاه یکی از آخرین و بهترین بالگرد‌های تصویربرداری هوایی، هدهد۲ به نمایش گذاشته شد.

از حضور گرمتان متشکریم.

مکان: تهران بزرگ ـ خیابان آزادی ـ دانشگاه صنعتی شریف