نوشته‌ها

حضور فاتح آسمان شریف در نمایشگاه دستاوردهای خانواده فن آوری شریف

حضور فاتح آسمان شریف در دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری و نمایشگاه فناوری‌های نوین شهری

حضور فاتح آسمان شریف در نخستین نمایشگاه فناوری های نوین مدیریت شهری