دکل های انتقال قدرت

بازدید دکل‌های عظیم خطوط انتقال فشار قوی در دوره‌های زمانی معین توسط انسان به وسیله‌ی هلی‌کوپتر‌های سرنشین دار اجرا می‌شود. بازدید این دکل‌ها توسط انسان و هلی‌کوپتر‌های سرنشین دار فرآیندی پرهزینه و مخاطره‌آمیز است و پهپادهای کوچکتر می‌توانند به سهولت و با خطرات بسیار کمتر جایگزین شوند.

خطوط لوله‌ نفت و گاز

از آنجایی که پهپادها با استفاده از فناوری خلبان خودکار می‌توانند به دقت مسیری را با سرعت تعیین شده بپیمایند و در نقاط از پیش تعیین شده توقف کافی داشته باشند، با استفاده از سنسور‌های مناسب می‌توانند در پایش خطوط لوله به کار گرفته شوند. استفاده از رادارهای پیشرفته‌ای که امروز در داخل کشور تولید می‌شوند حتی می‌تواند نشتی را در لوله‌های مدفون نیز به خوبی تشخیص دهد.

شناورهای دریایی

لزوم همراه داشتن یک پهپاد برای شناور‌های دریایی حیاتی است. این پهپاد می‌تواند جلوی مخاطرات بسیاری از جمله برخورد با موانع در دریا و تأسیسات دریایی را بگیرد. بازرسی خود شناور توسط این پهپاد‌ها از مزیت‌های دیگر است. محدودیت‌های مخابراتی در شناور‌های دریایی نیز همان‌طور که در بخش «کاربرد مخابراتی» توضیح داده شده است، به کمک دکل‌های مخابراتی موقت قابل رفع است.

زیرساخت‌ها

در ساخت، تعمیر و نگه‌داری و بازدید پل‌ها، راه‌ها و سد‌ها، تأسیسات تصفیه آب استفاده از پهپاد‌های  پایش و بازدید فنی دقیق و نزدیک را تضمین می‌کند.

در بازدید‌های دوره‌ای از قسمت‌هایی که دسترسی‌ آنها مشکل است و تصویر از بالا مورد انتظار است نیز نقش پهپاد‌های  حیاتی است مانند دودکش نیروگاه‌ها، تأسیسات بلند مرتبه‌ی شهر‌های بازی و تأسیسات پالایشگاهی، توربین‌های بادی و …

سکوهای حفاری و استخراج

برای به دست آوردن یک تصویر مناسب از وضعیت سکوهای نفت و گاز داشتن تصاویر و فیلم‌های هوایی الزامی است. امروز این امر با صرف هزینه‌های گزاف و پذیرفتن ریسک پرواز با هلی‌کوپتر‌های با سرنشین محقق می‌شود، در حالیکه پهپادها با صرف هزینه‌های اندک و خطر بسیار ناچیز می‌توانند به یافتن چنین تصاویری کمک کنند.

لزوم همراه داشتن یک پهپاد کوچک با ضریب اطمینان بالا و قابلیت حمل آسان برای شناور‌های دریایی حیاتی است. این پهپاد می‌تواند جلوی مخاطرات بسیاری از جمله برخورد با موانع در دریا و تأسیسات دریایی را بگیرد. بازرسی خود شناور توسط این پهپاد‌ها از مزیت‌های دیگر است. محدودیت‌های مخابراتی در شناور‌های دریایی نیز همان‌طور که در بخش «کاربرد نظامی انتظامی» توضیح داده شده است، به کمک دکل‌های مخابراتی موقت قابل رفع است.

تحویل ابزار و قطعات

تحویل ابزارها و قطعات هنگامی که گروه تعمیر و نگهداری در منطقه‌ای دور از مقر اصلی (مانند یک گروه تعمیر خطوط انتقال در کوهستان) می‌تواند ضمن جلوگیری از حمل و نقل‌های پر هزینه و بعضاً پر خطر سرعت تعمیرات را بالا ببرد. این امر صرف‌نظر از تعداد و ارزش قطعات صادق است، چه بسیار قطعاتی که علی رغم برداشته شدن تعداد کافی از آن‌ها، در زمانی پیش بینی نشده تمام می‌شوند و تأمین سریع آن‌ها برای گروه تعمیر و نگهداری بسیار مهم است. تحویل ابزارها و قطعات می‌تواند با سرعت و امنیت توسط پهپاد‌های عمودپرواز صورت بگیرد.