حضور شرکت فاتح آسمان شریف در نمایشگاه هم‌افزایی دولت، صنعت، دانشگاه