نمونه کار : تأیید شرکت فاتح آسمان شریف در «کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا»

به اطلاع تمام مخاطبن گرامی می‌رساند شرکت فاتح آسمان شریف در «کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» تأیید شده و نام این شرکت در فهرست «شرکت‌های مشمول استفاده از مزایای قانون» آمده است.

برای مشاهده‌ی فهرست فوق کافی است به وبگاه رسمی کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا در آدرس www.daneshbonyan.ir مراجعه فرمایید.